Mặt Bằng Chung Cư Goldsilk Complex

Chung cư goldsilk complex hà đông mang đến cho khách hàng rất nhiều sự lựa chọn căn hộ từ 68-128m2 được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ.

Các căn hộ goldsilk complex hà đông được thiết kế rất đẹp và hợp lý. Các căn hộ đều được thiết kế có bancong để các căn hộ có thể lấy nắng và gió và trong căn phòng. Nhằm tiết kiệm năng lượng cũng như tạo cảm giác gần thiên nhiên hơn.

Mặt bằng chung cư goldsilk complex được thiết kế với 3 mặt bằng điển hình

  • Mặt bằng điển hình tầng 5 gồm 20 căn/sàn
  • Mặt bằng điển hình từ tầng 6-25 gồm 28 căn/sàn
  • Mặt bằng điển hình từ tầng 26-32 gồm 24 căn/sàn
  • Diện tích căn hộ: 68-78-79-98-99-110-122-128-129m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG 5 GOLDSILK COMPLEX

mặt bằng từ tầng 5 goldsilk complex

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG 6-25 GOLDSILK COMPLEX

mặt bằng từ tầng 6-25 goldsilk complex

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG 26-32 GOLDSILK COMPLEX

mặt bằng từ tầng 26-32 goldsilk complex

CHI TIẾT MẶT BẰNG CĂN HỘ GOLDSILK COMPLEX HÀ ĐÔNG

Lưu ý: Trên mặt bằng mỗi căn hộ đều được đánh dấu ứng với vị trí của nó trên mặt bằng để khách hàng dễ hình dung

Mặt bằng căn hộ A1 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A2 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A3 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A4 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A5 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A6 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A7 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A8 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A9 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A10 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A11 chung cư goldsilk complex Mặt bằng căn hộ A12 chung cư goldsilk complex